Nyborg amt

Nyborg amt ble opprettet i 1662. Amtet bestod av fire herreder (pluss et halvt) se også Danmarks amter (1662–1793):

I tillegg tilhørte 10 birker:

  • Hindsholm birk
  • Holckenhavn birk
  • Ravnholt birk
  • Glorup birk
  • Hesselager birk
  • Brahetrolleborg birk
  • Holstenshuus birk
  • Vantinge birk
  • Avernakø birk
  • Strynø birk

Nyborg amt ble nedlagt ved reformen av 1793, hvor det sammen med Tranekær amt ble til det nyetablerte Svendborg amt.

AmtmennRediger