Numerologi i bibelen

Bibelen omtaler ingen tall som hellige, men numerologi har spilt en rolle i gresk filosof og i jødisk mystikk, Kabbala,[1] og har påvirket lesingen av Bibelen.

Forskjellige tradisjoner regner en rekke tall i Bibelen for hellige eller spesielt symbolske, og her nevnes noen av dem.

  • Først er det tallet én. Det bare finnes én Gud og ingen andre ifølge Bibelen.[2] Tallet 1 er bare delelig med seg selv, og alle andre tall kan deles på 1. Tallet forbindes også med enheten i treenigheten.[3][4]
  • Tallet tre brukes 467 ganger i bibelen. Det er det første av de fire "spirituelt perfekte" tallene, som er 3, 7, 10 og 12. Jødedommen hadde tre rettferdige patriarker før storflommen, Abel, Enok og Noah, og har tre religiøse pilgrimsfestivaler i året.[4] Det nye testamentet består av 27 bøker som er 3*3*3.[5] Bibelen sier at Gud ropte på Samuel tre ganger, tre engler navngis, Jesus vekket opp tre døde, og Jesus døde 33 år gammel og stod selv opp den tredje dagen.[6] I en utbredt adventssang heter det i tredje verset at: "Nå tenner vi det tredje lys, det er et hellig tall." [7]
  • Tallet fire gis spesiell symbolsk betydning ved at Gud skapte universet den fjerde dagen. Jesus var av Judas stamme, den fjerde av tolv, det er fire evangelier, fire apokalyptiske riddere, og en engel ved hvert av jordens fire hjørner.[6] 4 er også et viktig tall i den jødiske påskefeiringen.
  • Sju er det tallet som brukes oftest i Bibelen, 735 ganger, og symboliserer det fullstendige.[8] Gud skapte verden på 7 dager. Jødene gikk rundt Jeriko 7 dager på rad, og 7 ganger siste dagen. I Johannes Åpenbaring hilses det til sju menigheter, og sju er et tall som brukes 54 ganger i Åpenbaringen.
  • Ti er et av de "prefekte" tallene, og symboliserer lov og orden. Moses fikk 10 bud, og en tiendedel av inntektene skulle gis til tempelet. Noah var den tiende patriarken, og Den lille Bibel, Johannes 3.16 har tverrsummen 10.
  • Tallet tolv forekommer 187 ganger i Bibelen. Jakob var israelittenes tredje stamfar. Han fikk tolv sønner og disse ble igjen stamfar for israelittenes tolv stammer. I Det nye testamente fortelles det at Jesus hadde tolv utvalgte disipler, og da Judas tok sitt eget liv ble Mattias lagt til så de fremdeles var 12.[9]
  • Førti er et tall som symboliserer prøvelser. Moses var førti år i Egypt og førti år i ørkenen. Han var på Sinai i 40 dager og netter. Jona advarte Ninnive om at byen ville bli ødelagt om 40 dager.[10] Jesus vandret i ørkenen i 40 dager før han ble fristet.[11] Etter Jesus stod opp var han 40 dager på jorden før han for opp til himmelen.

Dyrets tallRediger

Kong Salomo fikk på ett år inn gull tilsvarende 666 talenter.[12] Ifølge Johannes' åpenbaring er 666 «dyrets tall», idet tallet er forbundet med et monster som skal innvarsle Jordens undergang.

 Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666. 

Joh. åp., kap. 13[13]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger