Novi Beograd er en bydel og en av de 17 kommunene i hovedstadsregionen Beograd i Serbia. Bydelen har 212 104 innbyggere (2011), og utgjør 41 km² av Beograd storkommune.

Novi Beograd kommunes plassering.
Novi Beograd om natten.
Forretningsstrøk med Beograd Arena.
Ridende politi i den nye bydelen Novi Beograd.

Novi Beograd ligger vest for bysentrum og eidet hvor Donau og Sava møtes. Bydelen er bygget fra slutten av 1940-årene på et kunstig anlagt sletteland over et tidligere sumpområde, og var i mange år det største byggeprosjektet i det forhenværende Jugoslavia. Bebyggelsen er preget av monumental blokkbebyggelse i betong, i typisk etterkrigsmodernistisk stil.

Den serbiske regjeringen har flere departementer og etater i Novi Beograd, og mange internasjonale bedrifter har sine hovedkvarter her. Hovedveien vestover til Beograd Nikola Tesla lufthavn går gjennom bydelen, og den nye sports- og konsertarenaen Beograd Arena med 23 000 innendørs sitteplasser ligger også her.

Under andre verdenskrigSajmište konsentrasjonsleir her.

Folketallet siden oppbyggingen av bydelen startet systematisk i 1948, har vært:

  • 1953 folketelling – 11 339
  • 1961 folketelling – 33 347
  • 1971 folketelling – 92 500
  • 1981 folketelling – 173 541
  • 1991 folketelling – 218 633
  • 2002 folketelling – 217 773
  • 2011 folketelling – 212 104