Norske Herredags-Dombøger

Norske Herredags-Dombøger er en serie utgivelser utført av Den norske historiske Kildeskriftskommisjon fra 1892 til 1972. Herredagsdombøkene er protokoller over herredagens virksomhet i Norge på 1500- og 1600-tallet. Herredagen var et møte av det danske riksrådet samt andre høye embetsmenn (kansleren, lensherrer og andre). Disse møtene fungerte som en slags høyesterett for Norge. Protokollene var kjent under navnet «herredagsdombøker», men E. A. Thomle bemerker at dette navnet egentlig var uheldig, ettersom protokollene også inneholder andre ting enn egentlige dommer, slik som retterbøter og alle andre slags avgjørelser truffet av herredagene.[1] Det finnes herredagsprotokoller for årene fra 1578 til 1664, da institusjonen ble avskaffet.

Tanken om å få utgitt herredagsdombøkene ble først tatt opp av professor Frederik Brandt. Arbeidet ble først utført etter hans død, i første omgang av E. A. Thomle, som utga det første heftet i 1892. Alle herredagsbøkene ble utgitt i fire «rekker» 1892–1959. I 1966 kom det dessuten et tillegg, og i 1976 et sak- og lovregister utarbeidet av Per Sira og Tom Arbo Høeg.

OversiktRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Forordet til 1. hefte, 1. rekke.

Eksterne lenkerRediger