Norske Drosjeeieres Felleskjøp

Norske Drosjeeieres Felleskjøp var en organisasjon som søkte å standardisere innkjøpet av biler for Norges Drosjeeierforbund. Den ble stiftet i 1932.

I årenes løp var fellskjøpet i perioder en betydelig aktør innenfor bilimport og videresalg i landet. De var ofte i konflikt med resten av bilbransjen, som ønsket å kontrollere det viktige drosjemarkedet.

I 1935 var det registrert 4 155 drosjebiler i landet, av cirka 32 000 personbiler. Andelen drosjer var mye høyere enn i 1995, hvor tallene var henholdsvis 32 000 og 1,6 millioner.

FørkrigstidenRediger

Drosjeeierforbundet var opptatt av å standardisere innkjøpet av biler, og på landsmøtet i 1934 var spørsmålet oppe første gang. Der ble det enstemmig vedtatt å anbefale Chevrolet som drosjebil. Felleskjøpet ønsket derimot å selge Dodge, montert på Strømmen, og Den Norske Automobilfabrikk ønsket å selge Plymouth som de monterte selv.

Chevroletsatsingen ble aldri noen suksess, og i 1939 ble et arbeidsutvalg enig om å foreslå følgende merker: Chevrolet, Dodge, Ford og Plymouth. Dette vedtaket fikk heller ikke noen større praktisk betydning.

Felleskjøpet prøvde seg med avtaler som forhandler, først med Volvo og senere med Hupmobile, uten at det ble noen stor suksess. I 1939 var det Ford sin tur, men dette møtte motbør fra de andre Ford-importørene. De ville ikke miste salget, og bare ble sittende igjen med service-avtaler. Krigsutbruddet i 1940 punkterte videre jobbing med avtalen allikevel, og i 1945 så var stillingen fremdeles like låst mot Ford-forhandlerne.

KilderRediger

  • Norsk Motorveteran 4-2005, «Norske drosjebiler - del 1» ISSN 0803-5172