Norsk slektshistorisk tidsskrift

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift er et fagtidsskrift for slektsforskning utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening. Tidsskriftet har kommet ut siden 1927, og kommer med to hefter i året. Fire hefter utgjør et bind. Siden 1927 har det blitt utgitt 44 bind. Den første redaktøren var S. H. Finne-Grønn.

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift  
Fagfelt Annen historie (089)
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk norsk
Om tidsskriftet
Utgiver Norsk Slektshistorisk Forening (Norge)
Publikasjonshistorie utgitt siden 1927
Utgivelseshyppighet 2. utg / år
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
ISSN 0029-2141
ITAR-kode 1006282
Lenker