Norsk nevropsykologisk forening

Norsk Nevropsykologisk Forening er en interesseforening tilsluttet Norsk Psykologforening. Foreningen har som formål å fremme nevropsykologi i Norge, stimulere nasjonal og internasjonal kontakt, bidra til nevropsykologisk utviklingsarbeid og drive opplysningsvirksomhet. Foreningen arrangerer møter og kurs for norske nevropsykologer. Foreningen ble stiftet i 1996 og hadde i februar 2012 361 medlemmer.[1]

Organisasjonen utgir tidsskriftet Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening[2]

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger