Norsk lovkommentar

kommentarverk til Norges lover

Norsk lovkommentar (opprinnelig: Karnov. norsk kommentert lovsamling) er et kommentarverk til norske lover utgitt av Gyldendal Rettsdata. Kommentarene i Norsk lovkommentar har henvisninger til rettsavgjørelser, forarbeider, forskrifter og annen relevant juridisk litteratur.

Norsk lovkommentar har sitt opprinnelige navn etter den danske juristen Magnus Karnov, som utga et dansk kommentarverk under dette navnet. Første norske Karnov-utgave kom i 1994, fra 2001-utgaven gis verket ut under navnet Norsk lovkommentar. Gyldendal Rettsdata har siden 1997 hatt forlagsrettighetene til kommentarverket.

Lovene i bokutgaven av Norsk lovkommentar er på samme måte som i lovsamlingen Norges lover organisert kronologisk, og ikke tematisk som i den danske Karnov. Hver side gjengir lovteksten øverst på siden, med angivelse av notenummer for hver enkelt kommentar, og kommentarene nedenunder. I den digitale versjonen av Norsk lovkommentar er kommentarene innlemmet direkte i lovteksten på rettsdata.no.

Den nyeste bokutgaven, fra 2008, ble gitt ut i desember 2008. Dette er siste utgivelse av bokutgaven, og Norsk lovkommentar leveres nå kun som elektronisk abonnement.

Hovedredaktører rediger

De opprinnelige hovedredaktørene til Norsk Lovkommentar var Peter Lødrup, Knut Kaasen og Steinar Tjomsland.

Professor Peter Lødrup var hovedredaktør fra 3. september 1992 til sin død 16. juni 2010. Professor Knut Kaasen fra 3. september 1992 til 31. mars 2010. Høyesterettsdommer Steinar Tjomsland har vært hovedredaktør siden 3. september 1992 og er den siste av de opprinnelige hovedredaktørene frem til han avsluttet sitt verv i 2023.

Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen overtok etter Knut Kaasen 1. april 2010, og var hovedredaktør frem til han ble utnevnt til seksjonspresident i Den europeiske menneskerettsdomstolen i 2023.

Høyesterettsdommer Aage Thor Falkanger overtok som hovedredaktør etter Peter Lødrup i 2010.

Referanser rediger

Rettsdatas hjemmeside


Se også rediger