Norsk litterær årbok

Norsk litterær årbok er en litteraturvitenskaplig publikasjon som siden 1966 har vært utgitt av Det Norske Samlaget

Norsk litterær årbok  
Fagfelt Nordisk, Litteraturvitenskapelige fag (040)
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk norsk
Om tidsskriftet
Utgiver Det Norske Samlaget (Norge)
Publikasjonshistorie 1966- til nå
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 1/3 stjerner1/3 stjerner1/3 stjerner
ISSN 0078-1266
ITAR-kode 5368