Norsk statsvitenskapelig forening

Norsk statsvitenskapelig forening (NSF) er en faglig interesseorganisasjon for personer som har høyere utdannelse i statsvitenskapelige fag.

NSF ble siftet i 1956. Foreningens første formann var Stein Rokkan. Rokkans internasjonale engasjement gjorde seg også gjeldende for den norske statsvitenskapelige foreningen og denne ble fra starten starten av orientert mot internasjonal statsvitenskap. NSF er medlem av International Political Science Association (IPSA) og Nordic Political Science Association (NOPSA). Som forening favner NSF om både forskere og praktiserende statsvitere. For sistnevnte gruppe arbeider NSF for å fremme statsvitenskapelig etterutdanning, hovedsakelig gjennom regelmessige etterutdanningskonferanser. Foreningen utgir fra 1985 Norsk statsvitenskapelig tidsskrift i samarbeid med Universitetsforlaget.

Eksterne lenkerRediger