Norsk Postforbund var et norsk fagforbund. Den ble stiftet i 1901 som Postbudenes Landsforbund av postbudforeningene i Kristiania, Trondheim og Drammen. Kristiania postbudforening ble stiftet så tidlig som 2. juli 1881.

Målet med forbundet var å bedre lønnen og arbeidsforholdene. Fagforeningen ble medlem av LO i 1918. Fra 1951 var den medlem av Postfolkenes Fellesforbund sammen med Den norske Postorganisasjon og Poståpnernes Landsforbund.

Den slo seg sammen med Den norske Postorganisasjon i 2000. Det nye forbundet fikk navnet Postkom.

Kilder

rediger