Norsk Ordinært Skipsregister

Norsk Ordinært Skipsregister (forkortet NOR) ble opprettet 1. august 1992,[1] sammen med Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) utgjør de skipsregisteret og er en underavdeling i Sjøfartsdirektoratet. NOR-registeret foretar registrering, kontroll og tilsyn av skip. I 2014 hadde de rundt 18 000 registrerte fartøy.[2] Skipsregisteret NIS/NOR er et realregister på lik linje med tinglysingen av fast eiendom og må således ikke forveksles med Småbåtregisteret.

Skipsbyggerregisteret (BYGG) er et register for skip som er under bygging eller prosjektering. Skipsbyggerregisteret er underlagt Norsk Ordinært Skipregister.

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger