Norsk Havbrukssenter

Norsk Havbrukssenter AS er et besøks- og utviklingssenter for havbruk. Senteret ligger på Toft, i Brønnøy kommune og samarbeider med flere oppdrettsselskaper og leverandører til oppdrettsnæringen.[1]

Opprettsanlegg og flytende bygning i Toftsundet

Norsk Havbrukssenter kom i drift våren 2008, og var ferdig med et oppdrettsanlegg med drifts- og mottagelsesbygning i slutten av 2008. Oppdrettsanlegget er tilgjengelig fra land via en lang flåte. I anlegget er det blant annet en moderne fórflåte, fóringsanlegg, kontrollrom, undervannskamera, laksemerder, torskemerder og et lite akvarium.[1]

Senteret er åpent for publikum og har blant annet besøk fra barnehager, skoler, turister, lokalbefolkning og aktører i havbruksbransjen. I 2009 hadde senteret rundt 2.500 besøkende. Virksomheten arbeider med en videreutvikling av sitt reiselivskonsept.[1]

Det har vært utført, og pågår, flere vitenskapelige forsøk og tester i anlegget. Norwegian Center of Expertise Aquaculture kjører sitt prosjekt Northern Cod i anlegget[2] og i 2010 vil det testes ut en lukket merd, i samarbeid med bl.a. Teknologisk Institutt og Plastsveis AS.

Styreleder for selskapet er Bjarne Mørk-Eidem, som blant annet har bakgrunn som fiskeriminister. Nestleder er Paul Birger Torgnes. Daglig leder er Arnfinn Torgnes.[3]


ReferanserRediger

  1. ^ a b c Norsk Havbrukssenter, hjemmeside.
  2. ^ NCE Aquaculture (hjemmeside) Arkivert 14. juli 2011 hos Wayback Machine.
  3. ^ Norsk Havbrukssenter AS Arkivert 25. februar 2012 hos Wayback Machine. på Opplysningen 1881.