Norsk Harehundklub ble stiftet i 1902 og organiserer i dag jegere og harehunder i Oslo og Akershus. Klubben er tilsluttet Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF).

Klubben har som formål å informere og arbeide for et riktig og ansvarlig hundehold, være med på å utvikle alle hunderaser som hører inn under NHKF, arrangere jaktprøver og utstillinger, utdanne jaktprøvedommere, formidle kontakt mellom medlemmer og de respektive rasers avlsråd for veiledning i avls- og oppdrettsspørsmål, samt valpekjøp, drive opplysning og samfunnsnyttig arbeid av kynologisk art, arbeide for å fremme human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og utmark, samt iverksette øvrige tiltak som antas å gagne formålet.

Eksterne lenker rediger