Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom

Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom (kortnavn: Sanitetsungdommen) er en norsk ungdomsorganisasjon underlagt Norsk Folkehjelp Sanitet. Sanitetsungdommen har som formål å tilby en trygg og meningsfull fritid for ungdom mellom 13 og 20 år. Førstehjelp, redningstjeneste og friluftsliv skal stå sentralt i aktiviteten. Norsk Folkehjelp ønsker at ungdommer i denne gruppen skal introduseres inn i redningstjenesten både mentalt og faglig slik at de kan bli godkjente sanitetsmannskap når de fyller 18 år. Ungdomsorganisasjonen har en uavhengig organisering og ungdomsutvalg fra moderorganisasjonen Norsk Folkehjelp.

Sanitetsungdom øver på førstehjelp under sommerleieren på Utøya.

FørstehjelpRediger

Førstehjelp er en av de viktigste aktivitetene til organisasjonen. Medlemmene av Sanitetsungdommen følger samme opplæring som sanitetsgruppene til Norsk Folkehjelp. Denne opplæringen bygger på Norsk Førstehjelpsråd, dermed vil man lære førstehjelp etter de samme prinsippene og metodene uansett om man går på kurs i militæret, i en frivillig organisasjon eller på en arbeidsplass. Norsk Folkehjelp har som mål å forberede ungdommene i denne gruppen til å bli godkjente sanitetsmannskaper. De får derfor være med på sanitetstjeneste slik at de får erfaring med ulike typer skadebehandling og med hvordan de kan kommunisere og samarbeide med pasienter og med andre sanitetsmannskap. På disse sanitetsvaktene er Sanitetsungdommens medlemmer underlagt de ferdig opplærte sanitetsmannskapene, men kan sanke erfaring slik at de selv med tiden vil kunne kvalifisere seg til å bli sanitetsmannskaper.

Sanitetsungdommens tjeneste i forbindelse med Norway Cup er organisasjonens mest omfattende samfunnsinnsats i løpet av et år. Hvert år kommer sanitetsungdommer fra hele Norge til Oslo for å bidra som sanitetsvakter under denne internasjonale fotballturneringen.[1]

OrganiseringRediger

 
Landsmøte til Norsk Folkehjelp i 2019. Her kan vi se delegater fra sanitetsungdommen sammen med andre delegater fra organisasjonen og generalsekretæren i Norsk Folkehjelp.

SentraltRediger

Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom ledes av et sentralt ungdomsutvalg (SUS) som består av en leder (Berk Bitmez, leder for utvalget), to nestledere (Beate H. Liberg og Dominik K. Wnuk, første og andre nestleder for utvalget), et medlem av organisasjonen (Norsk Folkehjelp) samt. to varamedlemmer som blir valgt under et representantskapsmøte. Sentralt ungdomsutvalg sanitet velges for to år av gangen, med mulighet for gjenvalg. Utvalget velges på representantskapsmøtet som skal avholdes på fagkonferanse for sanitetsungdommen hvert år, og trer i funksjon etter at organisasjonens landsmøte er avholdt. Det er et mål at det skal være geografisk, kjønnsmessig og aldersmessig balanse i de valgte organene. Sentralt ungdomsutvalg sanitet er underlagt Norsk Folkehjelp Sanitet i saker som angår førstehjelps- og redningsfaglige spørsmål.[2]

LokaltRediger

Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom er organisert i lokale sanitetsungdomsgrupper (eksempelvis "Norsk Folkehjelp Oslo Sanitetsungdom"). Hvert lokallag har sitt eget årsmøte der lagets ungdommer velger blant annet en ungdomsleder og en voksenkontakt. Ungdomslederen eller voksenkontakten skal være representert med fulle rettigheter i lokallagsstyret.[3][4]

ReferanserRediger

  1. ^ «Redningstjeneste». Folkehjelp. Besøkt 16. januar 2019. 
  2. ^ «Sentralt ungdomsutvalg». Folkehjelp. Besøkt 16. januar 2019. 
  3. ^ «Førstehjelp». Folkehjelp. Besøkt 16. januar 2019. 
  4. ^ «Sanitetsungdom». Folkehjelp. Arkivert fra originalen 17. januar 2019. Besøkt 16. januar 2019.