Norsk Ergoterapeutforbund

norsk fagforbund

Norsk Ergoterapeutforbund er et fagforbund som organiserer vel 4325 ergoterapeuter i Norge.[1] Ergoterapi er den helsefaglige termen som beskriver aktiviteten til en ergoterapeut. Forbundet benytter kortformen Ergoterapeutene.

Medlemsoversikten[2] viser at om lag to tredjedeler av medlemmene i forbundet er ansatt i kommunehelsetjenesten og cirka en fjerdedel er ansatt i spesialisthelsetjenesten. De øvrige er ansatt blant annet i NAV, bedriftshelsetjenester, barnehager og i skoler og utdanningssystemet.

Forbundet ledes av Tove Holst Skyer som overtok ett Nils Erik Ness på landsmøtet i forbundet 21. oktober 2020[3]. Skyer har sitt daglige virke på Forbundskontoret, som har 10 ansatte og ledes av generalsekretær Toril Laberg.

Ergoterapeuten er forbundets tidsskrift. Redaksjonen til Ergoterapeuten er en del av forbundskontoret, men tidsskriftet er redaksjonelt uavhengig og utkommer i seks nummer årlig. Bladet vektlegger ergoterapifaglig stoff, organisasjonsstoff og helse- og sosialpolitikk. Else Merete Thyness er redaktør.

Unio er Norsk Ergotertapeutforbunds hovedorganisasjon. Unio er landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden.

Forbundet ble etablert 19. juni 1952 som Norges Arbeidsterapeuters Landsforbund, og byttet navn i 1975 da stillingstittelen ble endret fra arbeidsterapeut til ergoterapeut. Dagens navn er fra 1991.

Forbundsledere rediger

Ledertittelen har endret seg, fra «fru Birgit Hesselrot» ble valgt som «formann» i 1952 til man i dag velger forbundsleder:[4]

Referanser rediger

  1. ^ https://ergoterapeutene.org/forbundet/
  2. ^ Ifølge medlemsoversikten på forbundets hjemmeside.
  3. ^ «Tove Holst Skyer valgt som ny forbundsleder i Ergoterapeutene». Ergoterapeutene. 22. oktober 2020. Besøkt 16. november 2020. 
  4. ^ Om forbundets historie på forbundets nettsider Arkivert 2016-08-10, hos Wayback Machine.

Eksterne lenker rediger