Helsefag er en samlebetegnelse som særlig brukes om andre fag i helsevesenet i bred forstand enn medisin. Det moderne helsevesenet har blitt stadig mer spesialisert og omfatter nå mange andre yrkesgrupper enn medisinere/leger. Blant fagene som er omtalt som helsefag finner man radiografi, sykepleie, vernepleie, reseptar, farmasøyt, bioingeniør, optometri, tannleger, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiologi og psykologi, men også andre fag som pedagogikk og klinisk sosiologi kan inngå i helsesammenheng og være helsefag. Noen ganger brukes helsefag for å omfatte alle fag/profesjoner som arbeider innen helsetjenesten. Også veterinærmedisin regnes som et helsefag, selv om det gjelder dyrs og ikke menneskers helse.

Se også rediger