Normalspenninger

Normalspenning (engelsk tensile stress), oppstår når en kraft virker normalt, altså 90°, på en flate i et materiale. Spenningsintensiteten blir ofte betegnet med den lille greske bokstaven sigma; σ som er normalkrafta F delt på masseblokkens flate A.

Normalspenning.JPG