Norges Makrellag var en fiskeriorganisasjon som ble stiftet 19. januar 1939 i Kristiansand, og opparbeidet enerett til å omsette makrell visse deler av året. Fisket var særlig utbredt i Skagerrak og Nordsjøen, og midt på 1950-tallet lå avdelingskontorene i Haugesund, Langesund og Fredrikstad i tillegg til hovedkontoret i Kristiansand, som sentrum for fire store mottaksdistrikter.[1]

Norges Råfisklag ble stiftet allerede i 1938, samme år som Norge fikk en midlertidig råfisklov. Etter den endelige Lov om omsetning av råfisk av 14. desember 1951 (Råfiskloven), ble det i 1955 utstedt resolusjon som ga Norges Makrellag S/L enerett på omsetning, tilvirkning og eksport av makrell i perioden 15. april - 31. oktober.

Senere ble Norges Makrellag Eiendom etablert, det er en virksomhet som fortsatt (2014) støtter opp om makrellfisket logistisk.

I 1989 ble Norges Makrellag, Noregs Sildesalslag og Feitsildfiskernes Salgslag (1948) slått sammen til Norges Sildesalgslag, som dermed representerer omsetningsleddet for all pelagisk fiske i Norge. Dette fisket har fortsatt sitt tyngdepunkt i Skagerrak og Nordsjøen, men trekker også gradvis nordover.

Referanser rediger

  1. ^ Fiskernes lovbeskyttede salgsorganisasjoner Arkivert 22. februar 2014 hos Wayback Machine. - Fiskeridirektoratets Småskrifter nr 3. 1956, side 31.
Autoritetsdata