Norges lover

(Omdirigert fra Norges Lover)

Norges lover er en norsk, ettbinds trykket lovsamling som ble utgitt fra 1926 til 2019. Boka har gjenkjennelig rødfarget innbinding og utgitt av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (i kommisjon hos Fagbokforlaget i Bergen; før 2000 utgitt av Det Juridiske Fakultets Lovsamlings Fond) som inneholder alle de norske lover som anses å ha alminnelig praktisk betydning. Enkelte lover som redaksjonen av samlingen ikke lenger anser å ha aktuell interesse, er bare omtalt ved tittelen på loven. Første utgave ble utgitt av Paul I. Paulsen i 1926.

Norges lover
Norges lover
Forfatter(e)Stortinget
SpråkNorsk
ForlagFagbokforlaget

I samlingen finnes gjeldende lovtekst for de lover som er vedtatt på utgivelsestidspunktet. Samlingen har også inneholdt lover som er vedtatt, men som ikke ennå er trådt i kraft. Grunnloven, gitt av Riksforsamlingen i 1814 er først i lovsamlingen. Deretter følger lovene i kronologisk orden, begynnende med Christian Vs Norske Lov av 1687. Den inneholder ikke forskrifter, men noen særlig viktige traktater er med.

Lovtekstene som finnes i lovsamlingen er konsolidert, det vil si at alle endringer er innarbeidet i teksten til den opprinnelige loven. Dette arbeidet gjøres av redaksjonen, i praksis av Stiftelsen Lovdata. Norges lover og innholdet i den har ingen offisiell status, selv om de fleste jurister har benyttet teksten som i denne lovsamlingen. Den offisielle publikasjonen for kunngjøring av lover i Norge er Norsk Lovtidend, som utgis av Justis- og beredskapsdepartementet. Ved henvisning til en lov eller lovbestemmelse er korrekt praksis å referere direkte til loven, ikke til sidetall i lovsamlingen.

Norges lover 1672–1926. Utgitt 1926.

Lovsamlingen ble lenge publisert annethvert år, men fra og med 2007 ble den gitt ut årlig. Siste utgave, som dekker 1687–2018, gis ut i 2019. På grunn av synkende salg, og digitalisering av jus-eksamen vil papirutgave ikke lenger bli utgitt fra 2020.[1]

I mai 2019 besluttet imidlertid Stortingets presidentskap å fortsette utgivelsen av en trykt samling av Norges lover. Stortingets administrasjon får ansvar for å gjennomføre dette.[2]

ReferanserRediger