Norges Automobil-Forbund

trafikantorganisasjon

Norges Automobil-Forbund (NAF) er en norsk medlemsorganisasjon som arbeider innenfor samferdsel, hovedsakelig innenfor temaer som trafikksikkerhet, miljøpåvirkninger av transport, fremkommelighet, behov for bedre veier og infrastruktur, avgifter og kollektivtrafikk. NAF styres av medlemmene, med NAFs Landsmøte som det øverste organ. Organisasjonen ble stiftet 21. mai 1924, og hadde ved utgangen av 2008 over 500 000 medlemmer.

Norges Automobil-Forbund
Org.formForening/lag/innretning
Org.nummer944383832
Stiftet21. mai 1924
LandNorge
HovedkontorEtterstad
MedlemskapDet internasjonale bilsportforbundet
Antall ansatte 392[1] (2018)
Medlemmer488 419 (2018)[1]
Nettstedwww.naf.no

NAF utgir NAF Veibok. Den 30. utgaven av NAF Veibok var litt større i format, hadd bedre kart og enda mer informasjon om opplevelser langs norske veier enn de foregående. Omslaget på boka er trykket i værbestandig papir for å tåle flittig bruk. I NAF Veibok presenteres alle Norges fylker og kommuner og beskriver hvilke veier som går igjennom dem. Dermed blir det lettere å vise fram gode grunner til å stoppe i den enkelte kommune. Boka viser kulturminner, naturopplevelser, festivaler, spesielle opplevelsesmuligheter for de minste og mye annet.[trenger referanse]

NAF tilbyr veihjelp i hele Europa, Tyrkia og Israel. NAF Veihjelp gjelder ved privat bruk og kjøretøy med tillatt totalvekt under 5 tonn. NAF-medlemmer får hjelp uansett om du kjører egen eller andres bil eller er passasjer.

Historie rediger

 • 21. mai 1924: Norges Automobil-Forbund stiftes, med skipsreder/generalkonsul Ivar An(ton) Christensen som formann.
 • 1924: Premierløytnant A.D. Dahl blir NAFs daglige leder. Ved utgangen av året har NAF 400 medlemmer.
 • 1925: NAF blir medlem av Alliance International de Tourisme (AIT). NAF oppretter sportskomitéen for å arbeide med bilsport. Hamar og Omegn blir NAFs første lokalavdeling.
 • 1928: Medlemskontingenten senkes fra 25 til 20 kroner. Den første veiboken utgis.
 • 1929: De første turistkontorene utenfor Oslo opprettes, og turistservicen utvikles.
 • 1932: Eidsvoll og Omegn og Søndre Vestfold gjør de første avtalene om NAF-campingplasser. NAF flytter til Kirkegaten 14-16-18.
 • 1933: NAFs medlemsblad Motor-tidende, senere MOTOR, ser dagens lys.
 • 1934: Advokat C.Th. Mørch blir president i NAF.
 • 1935: NAF og Norsk Bilforsikring Gjensidige (NBG) inngår samarbeidsavtale om forsikring for NAF-medlemmer. Major G. Otto Mejlænder blir direktør i NAF.
 • 1936: NAF kjemper for fullføring av riksveien gjennom Nord-Norge. NAF tar kampen opp mot de økende bilavgiftene.
 • 1937: Representantskapet beslutter at NAF ikke skal arrangere hastighetsløp for biler. Direktør Peter Ødegaard blir president i NAF.
 • 1938: Medlemstallet passerer 10000. Finn Nagell-Erichsen blir adm. direktør i NAF.
 • 1939: Disponent Einar Johansen blir president.
 • 1943: Krigen preger også NAF og aktiviteten skrumper inn. Dette året blir motortidende, det siste medlemstilbudet, forbudt.
 • 1949: NAF flytter inn til eget hus i Prinsens gt. 7. Direktør Peter Ødegaard blir igjen president i NAF.
 • 1954: Den første veipatruljen sendes ut. Lege Ernst Høva blir ny president.
 • 1956: Nettet av veitelefoner bygges ut.
 • 1957: Brønnøysund og Omegn blir opprettet som 80. og siste lokalavdeling. (Senere har sammenslåinger gitt 75 lokalavdelinger totalt).
 • 1958: NAF flytter til Gjensidigegården i Kongens gt. 5.
 • 1959: NAF gjennomfører en 100 prosent vellykket kjørestreik i Oslo mot investeringsavgiften på biler. NAFs tekniske avdeling opprettes for tekniske konsultasjoner for medlemmene. Økonom Arvid Bretteville blir president. Reise-abonnement for assistanse i utlandet innføres.
 • 1961: Juridisk avdeling opprettes, for å hjelpe medlemmene med juridiske spørsmål. Medlemstallet passerer 100000.
 • 1964: Den første testebussen kjører ut til medlemmene. Kringkastingsbestyrer Henri Helland blir president. Testestasjonen i Oslo åpnes, den første stasjønen i landet. NAF Reisebyrå åpner.
 • 1969: Direktør Bjarne Røhne blir president. Medlemstallet passerer 200000.
 • 1971: Erling Storrusten blir ansatt som adm. direktør. Ingeniør Arne Børsand blir president.
 • 1972: "Vi i NAF" ser dagens lys. Autokonto opprettes i samarbeid med sparebankene. Det første Gjør-det-selv verkstedet åpnes i Oslo.
 • 1973: NAF flytter inn i det nye NAF-huset i Storgata 2.
 • 1974: Øvingsbanen i Orkanger åpnes, den første helårsbanen i landet.
 • 1976: Malermester Leif Kristensen blir president. Alarmsentralen i Oslo opprettes. Medlemstallet passerer 300000. NAF inngår avtale med Viking redningstjeneste og 330 hjelpestasjoner i Norge.
 • 1978: De tre første informasjonssentralene åpnes (Trondheim, Bergen og Tromsø)
 • 1979: Medlemstallet passerer 400000.
 • 1981: Advokat Olav Markhus blir president.
 • 1982: Radio Motor Oslo første nærradio i NAF.
 • 1983: Ingeniør Torstein Haug blir president. NAF inngår samarbeid med Norol.
 • 1984: NAF utvikler et nytt spare- og lånetilbud, ABC-konto og strakslånet. NAF gjennomfører preferanseaksjon for Norol og senere boikott mot Shell.
 • 1985: Nye NAF-fordeler: Auto-polise, gruppeliv, konkursgaranti og firmabilabonnement. Medlemstallet passerer 500000. Jan Gulbrandsen blir ansatt som adm. direktør.
 • 1986: Økonomidirektør Johnny Jensen blir president. NAF utdanner de første lærere til mopedopplæring. NAF inngår avale med Sparebankkort A/S.
 • 1987: NAF inngår samarbeid med Norges Handikapforbund. Øvingsbanen på Voss åpnes – og avslutter NAFs baneprogram. Lånke motorsenter åpnes. Avd. Mandal og Omegn blir første "Årets NAF avdeling"(basert på innsatsen fra året før).
 • 1988: Oberst Per Ekholdt blir ansatt som adm. direktør. Første NAF MC-klubb stiftet, NAF MC Trondheim. Avd. Sør-Trøndelag blir årets NAF avdeling.
 • 1989: NAF vedtar sitt første bilpolitiske program. NAF får egen kontrollkomité med Arne Kallum som formann. Mobil Testestasjon nr. 1 settes i drift i Gudbrandsdalen og Østerdalen. NAF lanserer Miljø-test. Avd. Hamar og Omegn blir årets NAF avdeling.
 • 1990: Teknisk direktør Aksel Bruun blir ansatt som adm. direktør. Representantskapet vedtar ny tillitsvalgt organisasjon, der blant annet Arbeidsutvalget forsvinner og Hovedstyret blir mindre. NAF inn i lokal-Tv – Motormagasinet på Hedmark. Ny bensinboikott mot Shell. NAF Trafikkskole i Trondheim opprettes. Brann i NAF-huset; kun materielle skader. Avd. Stavanger og Omegn blir årets NAF avdeling.
 • 1991: Ny medlemsfordel: NAF Driftsgaranti. NAF aksjonerte mot bilavgiftene foran stortinget med 20 tutende veipatruljebiler utstyrt med plakater. Avd. Kristiansand og Opland blir årets NAF avdeling.
 • 1992: Ny hovedavtale inngås med Gjensidige Forsikring. Avd. Nordhodland blir årets NAF avdeling.
 • 1993: Opplæringsleder Jan Eyolf Brustad blir president. Avd. Gjøvik og Omegn blir årets NAF avdeling.
 • 1994: Samarbeidet med Statoil bringes til opphør og erstattes med samarbeidsavtale med Shell og Esso. NAF etablerer "NAF Næring A/S" 1/1-94. 100 prosent NAF-eiet med formål å selge biltekniske konsultasjoner til det offentlige og næringslivet. Avd. Moss og Omegn blir årets NAF avdeling.
 • 1995: Representantskapet vedtar ny medlemskapsmodell – "byggeklossmodellen" – basert på et basismedlemskap (uten veitjeneste) og i tillegg etter behov. Avd. Haugesund og Omegn blir årets NAF avdeling. NAF Testetjeneste og NAF Veitjeneste blir sertifisert i henhold til NSEN ISO 9002. NAF blir første bilorganisasjon i Europa med ISO-sertifisert testtjeneste. Bare AA (i England) var før oss med sertifisering av sin veitjeneste.
 • 1996: 1. januar iverksettes differensiert medlemskap med valgmulighetene: Basismedlemskap, Hovedmedlemskap eller utvidet medlemskap. Avd. Mo og Omegn blir årets NAF avdeling. NAF får gjennomslag for midlertidig forhøyet vrakpant (skrotpremie). I løpet av 1996 ble det kondemnert fire ganger så mange biler som normalt. Skrotpremieordningen ble dermed en kjempesuksess som vakte oppsikt også utenfor Norge.
 • 1997: Avd. Levanger og Verdal blir årets NAF avdeling. NAF selger sin reisebyråkjede til Flyspesialisten med overtagelse 1. mai. NAF etablerer "NAF bilkontroll A/S" i september. 100 prosent NAF-eiet med formål på forretningsmessig basis å gjennomføre periodisk kjøretøykontroll samt dertil hørende aktiviteter.
 • 1998: "Norsk Assistansesentral A/S" etableres 1/1-98. Eies av NAF og Gjensidige 50/50 med formål å danne en felles assistanse- og alarmsentral. Hovedformålet er å formidle bistand til medlemmer av NAF og Gjensidige. Politiavdelingssjef Hans G. Kvernland blir ny president i NAF. Avd. Bergen og Omegn blir årets NAF avdeling.

NAF er utgiver av NAF Veibok, som alle forbundets medlemmer mottar. Den inneholder kart, rutebeskrivelser og stedsomtaler. Den inneholder også opplysninger om severdigheter og overnattingsmuligheter. Motor er NAFs medlemsblad og Nordens største forbrukerblad innenfor mobilitet og samferdsel.

NAF har testsentre over hele landet. Her kan man få utført EU-kontroll, salgstest, kjøpstest, garantiutløpstest og driftstest.

Lokalavdelinger rediger

 
Norges Automobil-Forbund holder til i Østensjøveien 14 i Oslo

Alle NAFs medlemmer er tilknyttet en av NAFs 70 lokalavdelinger som er fordelt over hele landet. Avdelingene styres og drives av tillitsvalgte og virksomheten skal ifølge vedtektene være i samsvar med Norges Automobil-Forbunds formål og arbeid. Hovedoppgavene er å synliggjøre NAF i sitt område samferdselspolitisk samt forsterke medlemstilbudet. I tillegg skal avdelingen være en aktiv samarbeidspartner med Forbundet.

MC-klubber rediger

NAF satser også på MC og har følgende klubber:

Motorsport rediger

Mange lokalavdelinger i NAF hadde aktive og engasjerte motorsportmiljøer. NAF var tidligere én av fem eiere i Norges Bilsportforbund (NBF) som utsteder lisenser og holder kurs for dem som driver med bilsport, både på arrangør og utøversiden. Nå har NAF ingen motorsport tilknytning.

Se også rediger

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger