Nordlands Postkontor

Nordlands Postkontor ble opprettet ved plakat av 10. november 1804, som Nordlands (og Nord-Norges) første postkontor. Fra starten og frem til 1813 lå Nordlands Postkontor på gården Terråk i Bindal. Postkontorets (og Nord-Norges) første postmester var Peder Knoph (født 1760, død 1821), som eide gården Terråk.

Hildringen gård i Bindal, postkontor fra 1813 til 1850. Fra fransk plansjeverk utgitt i 1852.

Ved kongelig resolusjon av 18. juni 1812 ble postkontoret fra 11. august 1813 flyttet til gården Hildringen, og fra 15. juni 1850 flyttet til gården Ottersøy i Nærøy.


Kilde: slektsforsker Christopher Knoph [1]