Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok

Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok er et musikkpedagogisk forskningstidsskrift redigert av Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning og utgitt av Norges musikkhøgskole.

Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok  
Fagfelt Musikkpedagogikk (114), Musikkvitenskap
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk
Redigert av Sven-Erik Holgersen
Om tidsskriftet
Utgiver Norges musikkhøgskole (Norge)
Publikasjonshistorie 1997 - til nå
Utgivelseshyppighet 1 utg. / år
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 1/3 stjerner1/3 stjerner1/3 stjerner
ISSN 1504-5021
ITAR-kode 1003333
Lenker

Årboka er kun tilgjengelig på papir, men sammendrag ligger på nettsidene til Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning.