Nordisk forum for Sør-Asia

Nordisk forum for Sør-Asia (NoFSA) er en nettverksorganisasjon for alle med en i bred forstand faglig eller yrkesmessig interesse for Sør-Asia, det vil si landene på det indiske subkontinent (Pakistan, India, Sri Lanka osv).

Satellittbilde av det indiske subkontinent, også kalt Sør-Asia

Formålet er å forbedre og utvide kontakten mellom Norden og Sør-Asia. Nettverkets grunntanke er å arbeide på tvers av sektorer og landbakgrunn, og slik knytte sammen spredte ressursmiljøer innen næringsliv, forskning, utdanning, kultur, media m.m.

NoFSA er hovedsakelig orientert mot den nordiske regionen, men har medlemmer fra hele verden.

VirksomhetRediger

NoFSA drifter mailinglisten "nofsa-nett" og en Facebookside. Aktiviteten er jevn og høy. Medlemmene bruker nettverket til å utveksle informasjon om aktiviteter, publikasjoner, politikk, forskning mm. Mange bruker nettverket til å innhente informasjon eller diskutere ulike emner.

Bakgrunn og historikkRediger

NoFSA har et styre og administreres ved Universitetet i Oslo.

Nettverket ble startet opp ved Universitetet i Oslo i 1996, under navnet Norsk forum for Sør-Asia og med ulike aktiviteter. Initiativtagerne var forskere og studenter ved Universitetet i Oslo. I 1998 fikk nettverket sin første nettside og ble registrert som en forening i Enhetsregisteret i Brønnøysund. I 2002 ble navnet endret til Nordic Forum for South Asia. Navneendringen reflekterer nettverkets etterhvert bredere nordiske og internasjonale orientering. Nettverkets første formelle leder var professor i Sør-Asias historie Pamela Price. NoFSA har med tiden utviklet seg til en ren nettverksorganisasjon.

Stater i Sør-AsiaRediger

Eksterne lenkerRediger