Nordic Journal of Music Therapy

Nordic Journal of Music Therapy er et norsk vitenskapelig tidsskrift. Fra 1992 til 2001 utkom det under tittelen Nordisk tidsskrift for musikkterapi. Det er et av flere tidsskrifter utgitt av Griegakademiets senter for musikkterapiforsking.

Nordisk tidskrift for musikkterapi - Nordic Journal of Music Therapy  
Fagfelt Musikkvitenskap (110)
Fagfellevurdering Full fagfellevurdering
Språk
Redigert av Christian Gold
Om tidsskriftet
Utgiver Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (Norge)
Publikasjonshistorie utgitt siden 1992
RoMEO fargekode Gul
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 2/2 stjerner2/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 2/3 stjerner2/3 stjerner2/3 stjerner
ISSN 0809-8131
ITAR-kode 1007867
Lenker