Nordenfjellske generalkommando

Wikimedia-listeartikkel

Nordenfjellske generalkommando var en generalkommando for de militære styrker i det nordenfjelske under eneveldet i Danmark-Norge. Militæret var på 1700-tallet inndelt i to generalkommandoer, en sønnafjells og en nordafjells, her var Bergen ikke med i det nordafjelske. I 1803 ble «det bergenske» skilt ut som en tredje generalkommando, i 1808 ble todelingen gjeninnført.[1]

Kommanderende generaler Nordenfjellske generalkommando Rediger

# Innsatt Avgikk Navn
1673 1677   Henrik Rüse af Rüsensteen
(1624–1679)
1677 1679   Reinhold von Hoven
(1607–1682)
1682 1708   Johan Vibe
(1637–1710)
1709 1709   Hans Ernst von Tritzschler
(1647–1718)
1709 1711   Georg Christian von Schultz
(1632–1715)
1711 1712 Albrecht Christopher von Heinen
(1651–1712)
1712 1716 Poul Christian Halcke
(d. 1717)
1717 1718 Ove Vind
(1665–1722)
1718 1729 Vincents Budde
(1660–1729)
1729 1740   Hartvig Huitfeldt
(1677–1748)
1740 1757 Johan Frederik Frølich
(1681–1757)
1758 1765   Georg Frederik von Krogh
(1687–1768)
1765 1772 Johan Vibe von der Osten
(1708–1800)
1772 1814   Georg Frederik von Krogh
(1732–1818)
1814 1815   Carl Jacob Waldemar von Schmettow
(1744–1821)

Se også Rediger

Referanser Rediger

  1. ^ Administrasjon i Norden på 1700-talet. Oslo: Universitetsforlaget. 1985. s. 111. ISBN 8200074811. 

Litteratur Rediger

  • Anker, Carl Johan: Biografiske data om 330 norske, norskfødte eller for nogen tid i den norske armé ansatte generalspersoner : 1628-1885, 1885
  • Schiøtz, Johannes: Elleveårskrigens militære historie : avslutningen av den store nordiske krig. 3 : Hausman som fungerende Kommanderende General : Løwendalsfeiden : Løwendals siste opphold i Norge : Hausman påny Kommanderende General, 1955