Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

Nordand - Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning er et nordisk vitenskapelig tidsskrift innen lingvistikk. Artiklene kan formidle empirisk forskning eller være teoretiske artikler og oversiktsartikler innenfor fagområdet Nordens språk som andrespråk. Andrespråkstilegnelse inkluderer forskning om de nordiske språkene som fremmedspråk. Artiklene kan videre belyse lingvistiske, språkpedagogiske, språkpolitiske og fagdidaktiske problemstillinger eller andrespråksutvikling som del av en flerspråklig utvikling. Tidsskriftet tar imot artikler på dansk, norsk eller svensk, i en begrenset utstrekning kan det også tas imot artikler på engelsk. Alle artikler skal ha sammendrag på engelsk og på svensk, dansk eller norsk.

Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning  
Fagfelt Lingvistikk
Fagfellevurdering Full fagfellevurdering
Språk
Redigert av Mikko Kuronen, Julia Prentice, Martha Sif Karrebæk, Ingvild Nistov
Om tidsskriftet
Utgiver Universitetsforlaget AS (Norge, Sverige, Danmark, Finland)
Publikasjonshistorie 2006 - til nå
Utgivelseshyppighet 2 utg. / år
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 1/3 stjerner1/3 stjerner1/3 stjerner
ISSN 0809-9227
ITAR-kode 1005996
Lenker

Utgiver er Universitetsforlaget.