Nonylfenoletoxylat

kjemisk forbindelse

Nonylfenoletoxylat er et kjemisk stoff. Det blir brukt ved rengjøring av forskjellige materialer.

Nonylfenoletoxylat blir klassifisert som meget farlig for enkelte organismer i havet.

Nonylfenol har hormonforstyrrende effekter som for eksempel resulterer i at hannfisker kan bli tvekjønnet og at forplantningen kan bli forstyrret.

I henhold til EUs begrensningsdirektiv får verken nonylfenoletoxylat eller nonylfenol bli solgt eller brukt i konsentrasjoner som overstiger 0,1 prosent.

Eksterne lenker rediger