Njurundabommen

tettsted i Sundsvall kommune, Sverige