Nivellering (landmåling)

Fastemerkenivellement er målinger for å kunne bestemme høydefastmerker og andre fastmerker som skal bli brukt i selve detaljmålingen. Når man skal bestemme fastmerkene er det viktig at en starter og slutter i punkter med kjente høyder. Start- og endepunkt kan uten problem være det samme. Starter og slutter en i samme høyde kaller man det en sløyfe.

Nivellering med baksikt og framsikt

KilderRediger