Åpne hovedmenyen
Nils M. Arnetvedt
Født9. september 1846
Død10. september 1935 (89 år)
Beskjeftigelse Prest, misjonær
Nasjonalitet Norge

Nils M. Arnetvedt (født 9. september 1846 i Vaksdal, død 10. september 1935Haus) var en norsk luthersk kinamisjonær. Han tilhørte først Det norske lutherske Kinamissionsforbund og senere Det norske misjonsselskap.

Arnetvedt tok lærerutdannelse ved Stord seminarium i 1867 og virket i flere år som lærer, blant annet ved Søndre Bergenhus Amtskule i Mjeldalen, og ved Kronengen skole i Bergen. Samtidig var han aktiv i indremisjonen, og innehadde ledende stillinger.

Han var med på å stifte Det norske lutherske Kinamissionsforbund i 1891, ble misjonens første formann og sekretær, og ble sammen med Johan Andreas Olsen Gotteberg (1872–1955) i 1893 utsendt som kinamisjonær for Kinamissionsforbundet i provinsen Hubei. Der virket han til misjonærene ble trukket tilbake under bokseropprøret (1900), som man ikke visste hvor langt ville spre seg.

Ettersom han var blant taperne under den store indre strid i Kinamissionsforbundet vedrørende hvorvidt misjonærene skulle la seg presteordinere, trådte han ut i 1901. Han hadde i USA, på vei til Kina i 1893, latt seg ordinere der. For både ham selv om for Gotteberg (som også hadde ønsket å la seg ordinere i USA men som var blitt nektet det av ledelsen i Norge), hadde ordinasjonsspørsmålet blitt til et så alvorlig teologisk spørsmål at de fikk samvittighetsproblemer med å virke for et misjonsselskap der man holdt dette kirkelige embede som ubibelsk. De skrev en redegjørelse for sitt syn, men den ble nektet inntatt i Kinamissionsforbundets organ «Kineseren».

Det Norske Misjonsselskap hadde en mer vanlig luthersk embedsteologi som tillot slik ordinasjon, og han sluttet seg derfor til det, og ble en av de fire pionerer for selskapets virke i Kina. Sammen med Johan Gotteberg og hans kone Ragnhild (1868–1955), og Jørgen Edvin Nilssen (1871–1922), var han i 1902 med på å sette i gang luthersk misjon i provinsen Hunan i Kina. Han var denne misjonens første leder.

Arnetvedt kom tilbake til Norge i 1914.