Niederhessen

Niederhessen er en historisk benevnelse på et område i det nordlige Hessen eller Nordhessen. Betegnelsen oppstod i middelalderen om det såkalte «nedre fyrstedømmet» (Niederfürstentum) Landgrevskapet Hessen, som ble utskilt fra «overfyrstedømmet» (Oberfürstentum) grevskapet Ziegenhain (Oberhessen). Det omfattet området nedenfor elvene Fulda og Eder, landskapet Schwalm, elvene Werra og Oberweser, med sete i Kassel, såvel som byene Homberg, Melsungen og Rotenburg an der Fulda.

Etter delingen av Landgrevskapet Hessen i kjølvannet av bortgangen til Landgreven Philipp av Hessen i 1567, ble området kjernelandet til det nye Landgrevskapet Hessen-Kassel.