Newtonmeter

Newtonmeter (Nm) er det samme som newton (N) ganger meter (m). Newtonmeter er produktet av de fysiske størrelsene kraft (standard måleenhet: N) og lengde (standard måleenhet: m).

Som fysisk størrelse er imidlertid ikke dette umiddelbart entydig:

  • Hvis lengden og kraften har samme retning, blir newtonmeter (Nm) det samme som joule (J), et mål for energi.
  • Hvis lengden og kraften står vinkelrett på hverandre, blir newtonmeter et mål for dreiemoment (kraft ganger arm).

Når betegnelsen Nm brukes i fysikken eller i forbindelse med ingeniørvirksomhet, er det vanligvis i betydningen dreiemoment.