Newtonmeter (Nm) er det samme som newton (N) ganger meter (m). Newtonmeter er produktet av de fysiske størrelsene kraft (standard måleenhet: N) og lengde (standard måleenhet: m).

Som fysisk størrelse er imidlertid ikke dette umiddelbart entydig:

  • Hvis lengden og kraften har samme retning, blir newtonmeter (Nm) det samme som joule (J), et mål for energi eller arbeid.
  • Hvis lengden og kraften står vinkelrett på hverandre, blir newtonmeter et mål for dreiemoment (kraft ganger arm).
Illustrert forklaring av dreiemoment
Illustrert forklaring av dreiemoment

På illustrasjonen til høyre strammes mutteren ved 1 ved at armen til høyre trekker nedover i punktet 2: Det dreiemoment som mutteren dreies med, uttrykkes ved den kraft som hånden påfører skiftenøkkelen, multiplisert med avstanden mellom 1 og 3 (den såkalte "arm"). Skal man bruke SI-enheter, skal kraften uttrykkes i Newton, og "armens" lengde i meter, og følgelig blir SI-enheten for dreiemoment Newton ganger meter, eller helt kort: Newtonmeter.[1]

Praktisk eksempel

rediger

Hvis lengden "L" fra hjulmutterens sentrum til kraften på skiftenøkkelen settes inn er 33 cm, vil en påført kraft tilsvarende løfting av 33 kilopond sette hjulmutteren fast med 100 Nm, noe som er vanlig for en hjulmutter når man skifter hjul i forbindelse med sommer/vinterdekk. Når betegnelsen Nm brukes i fysikken eller i forbindelse med ingeniørvirksomhet, er det vanligvis i betydningen dreiemoment.

Referanser

rediger