Nettselskap

selskap som eier og driver overføringsnett for elektrisk energi
(Omdirigert fra «Nettvirksomhet»)

Et nettselskap er et selskap som eier og driver overføringsnett for elektrisk energi.

Nettselskaper i Nederland.

Drift av overføringsnett innenfor et geografisk område er et naturlig monopol, da det ikke er samfunnsøkonomisk rasjonelt at flere selskaper bygger ut konkurrerende nett i området. Nettselskapene har således monopol på sine tjenester innenfor sitt område, og virksomheten er derfor gjerne strengt regulert. Eksempelvis er det i Norge et krav om at nettvirksomheten skal skilles fra virksomhet innen kraftproduksjon og -omsetning og at virksomhetene skal være organisert i selvstendige juridiske enheter.[1][2]

Nettselskaper er gjerne underlagt krav om konsesjon.[3] En lovgivningspakke fra Den europeiske union har stilt ytterligere krav om skille mellom nettselskaper og kraftselskaper.[4][5]

Eksempler rediger

Referanser rediger