Kollegieuniversitet

(Omdirigert fra «Nettverksuniversitet»)

Et kollegieuniversitet eller nettverksuniversitet er et universitet som er delt in i kollegier. Kollegiene spiller en vesentlig rolle i den akademiske virksomheten, i tillegg til universitetet selv, og dets fakulteter. Oxford og Cambridge er de to beste eksemplene på kollegieuniversiteter, da disse fortsatt har kollegier som i det vesentlige er autonome og spiller en vesentlig rolle i institusjonenes akademiske virke. De er her blant annet alene ansvarlig for opptak av studenter til lavere grad, og undervisning i såkalte supervisions. Dette i tillegg til at de fungerer som residens for flesteparten av studentene, og tilbyr kantine og bibliotek og andre ressurser for sine medlemmer. Mange studenter og alumni føler seg ofte tettere knyttet til sitt kollegium enn til universitetet.

Det at universitetet er delt inn i kollegier i tillegg til fakulteter skaper et mye tettere samarbeid på tvers av den faglige inndelingen mellom fakultetene, da det ofte er vanlig at dagens måltider, både av akademisk ansatte og studenter, inntas i kollegiet.

I Storbritannia er University of London og Durham de eneste universitetene ved siden av Oxford og Cambridge som fortsatt opererer som et kollegieuniversitet, men kollegiene spiller her en langt mindre rolle i universitetenes akademiske virksomhet. Få amerikanske universiteter er kollegiale, men blant annet Yale og Rice University har en variant av kollegiesystemet, men disse universitetenes kollegier har liten akademisk funksjon, og det er av vesentlig mindre betydning hvilket college man har gått på.