Åpne hovedmenyen

Nettverkskredittgruppe

En nettverkskredittgruppe er en gruppe på fem til sju medlemmer som er i ferd med å etablere egen virksomhet eller som nettopp har etablert virksomheten. Innovasjon Norge bevilger støtte til nettverkskredittgruppen i form av utlånskapital, kompetansehevende midler og lønn til en prosjektleder for gruppen de første to årene den er etablert. Utlånskapitalen disponeres av gruppen. Gruppen avtaler et fast sparebeløp som skal stå som sikkerhet for lånekapitalen.

Nettverkskredittgruppen forplikter seg til jevnlige møter der utvikling av det enkelte medlems virksomhet er sentralt. Grameen Bank , grunnlagt av professor Muhammad Yunus i Bangladesh er modell for nettverkskredittgruppene. Nettverkskredittordningen er i utgangspunktet kjønnsnøytral, men har stort sett vært benyttet av kvinner. I tillegg til tilgang på rimelige lån, mikrokreditt, er kompetanseoverføring en viktig bonus for gruppemedlemmene.

Eksterne lenkerRediger