Nereus (undervannsfarkost)

Nereus er en fjernstyrt undervannsfarkost.

Undervannsfarkosten Nereus

I 2009 ble den fjernstyrte undervannsfarkosten Nereus sendt ned i Challengerdypet i Marianergraven, og da ble bunnen nådd. Nereus er designet og utrustet til å kunne klare det høye trykket på det dypeste punktet. Ubåten nådde derfor i mai 2009 ned i en dybde av 10902 meter, nær den totale dypbde på 10911 meter. Den tilbrakte 10 timer på bunnen, og med seg opp hadde den bunnprøver som inneholdt liv. Det høye trykket i dyphavet er årsaken til at vi ikke vet mye om livet der, men med Nereu åpnes nye muligheter for utforskning av dybhavet.