Fjernstyrt undervannsfarkost

Fjernstyrt undervannsfarkost (ofte forkortet ROV, fra engelsk remotely operated vehicle) er en robot som blir fjern-manøvrert fra et kontrollrom på skip eller plattform.[1] Farkostene blir brukt til utallige oppgaver på havdypet, som detaljert kartlegging av havbunn, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av havbunnsinstallasjoner, søk og bergningsoperasjoner m.m. Vanlig operasjongdypde er fra 0 til 3000 meter og i helt spesielle tilfeller ned til 7000-8000 meter. Fjernstyrte undervannsfarkoster utfører i dag mange oppgaver som før krevde dykkere. Farkostene med dens styresystem er meget teknisk avanserte og det kreves høy kompetanse innen en rekke fagfelt for drift og vedlikehold av systemene.

ROV som blir satt ut

Hovedtyper av fjernstyrte undervannsfarkoster er kartlegging-, observasjons- og arbeidsfarkoster. Det er også utviklet en rekke spesialfarkoster.[2][3]

Merk at den generelle termen ROV kan referere til hvilken som helst fjernstyrt farkost.

Observasjonsfarkoster/undervannsdroner rediger

En observasjonsfarkost eller undervannsdrone er som oftest en forholdsvis liten farkost med varierende utforming. Størrelsen kan variere fra størrelse med en skoeske til en fryseboks. Den blir drevet av tre eller flere elektriske posisjonspropeller, er utstyrt med et videokamera som sender levende bilder til overflaten og noen ganger utstyrt med et stillbilde-kamera, i spesielle tilfeller har den også en eller flere manipulatorer (armer). Obersvasjonsfarkoster og undervannsdroner blir brukt til små, visuelle kartleggings- og inspeksjonsjobber og som støttefarkost for arbeidsfarkoster og ved dykkeoperasjoner. Undervannsdroner kan også benyttes til hobbyfotografering, kommersielle videoproduksjoner, leteaksjoner, i oppdrettsnæringen og til inspeksjon av fartøy og utstyr under vann.[4]

Arbeidsfarkoster rediger

Arbeidsfarkoster er vesentlig større enn observasjonsfarkostene, i likhet med observsajonsfarkostene er de elektrisk drevet. De har dog som oftest med et hydraulikkaggregat som driver posisjonspropellene. Hydraulikkaggregatet driver også en mengde valgfritt ekstrautstyr som høytrykksspyler, moment-trekkeverktøy, kutteverktøy, roterende børsteverktøy og annet. De fleste arbeidsfarkostene har også en eller flere hydrauliske manipulatorer (armer). Alt ekstrautstyret kan demonteres og monteres raskt og farkosten kan relativt raskt skreddersys til hvert enkelt arbeidsoppdrag.

Surveyfarkoster rediger

Surveyfarkoster (kartleggingsfarkoster) er i hovedsak oppbygd på samme måte som arbeidsfarkostene, men har kartleggingsutstyr som mer eller mindre er montert permanent på farkosten. Kartleggingsutstyret er akustisk utstyr som kartlegger havoverflaten og grunnforhold. Særlig før, etter og under legging av rør og kabler på havbunnen. Surveyfarkostene har også flere videokameraer. Det finnes også en rekke ekstrautstyr og verktøy for forskjellige arbeidsoppgaver, som sporing av rør og kabler under havbunnen, sporing av pigger i rør m.m.

Referanser rediger