Negasjonsverb

Et negasjonsverb er et hjelpeverb som gir hovedverbet motsatt betydning. I norsk gjør man dette ved hjelp av adverbet ikke, men i noen andre språk er nektelsen et finitt verb, som bøyes i for eksempel tid og person. Hovedverbet står i en infinitt verbform. Negative verb brukes i finsk, estisk, samiske språk og nesten alle andre uralske språk. De forekommer også i japansk og dravidiske språk. De engelske hjelpeverbene don't og doesn't fungerer som negasjonsverb, selv om betegnelsen ikke brukes i engelsk grammatikk.