Nedskrivning er en kostnadsføring av uforutsett verdiforringelse av eiendeler, goodwill eller anleggsmidler (dvs kapitalslit). En bedrift vil i balansen ha en beholdning av eiendeler, goodwill og anleggsmidler med en bokført verdi. Dersom det av ulike grunner viser seg at denne verdien er fastsatt urealistisk høyt, eller faller merkbart, vil bedriften nedskrive verdien ved å føre en del av den aktuelle eiendelen og føre denne delen over til regnskapet som en kostnad. Verdien kan nedskrives helt eller delvis.

Børsnoterte selskaper vil ha en klar plikt til å foreta nedskrivninger når objektive verdiendringer tilsier det.

Når nedskrivningen er forutsett og planmessig, kalles den en avskrivning.

Begrepet kan brukes slik i et resultatregnskap (satt opp etter funksjonell inndeling):

Resultatregnskap (Statement of income)
(tall i millioner $)
     Sales Revenue      Salgsinntekter $20,438
A. Operating Revenue A. Driftsinntekter
Omsetning
$20,438
     Cost of goods sold      Solgte varers kost $7,943
     Selling, general and administrative expenses      Salgskostnader $8,172
     Other expenses      Andre kostnader $138
B. Operating Expenses (OPEX) B. Driftskostnader $16,253
A-B. Earnings before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization (EBITDA)
A-B. Driftsresultat før av- og nedskrivninger $4,185
     Depreciation and amortization      Avskrivninger $960
     Impairment losses      Nedskrivninger $100
Operating income
Operating profit
Driftsresultat før driftsfremmed inntekt $3,125
     Non-operating income      Annen inntekt $130
Earnings before Interest and Taxes (EBIT) Driftsresultat $3,255
     Net interest expense/income      Netto renteutgift/-inntekt $145
Earnings before income taxes Resultat før skatt $3,110
     Income taxes      Skatt $1,027
Net Income
Net profit
Resultat
Resultat etter skatt
$2,083
Denne økonomirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.