Nebusarsekiminnskriften

Nebusarsekiminnskriften er en kileskrift på det akkadiske språk på en liten leirtavle datert til 594 f.Kr. Den navngir en embedsmann, Nebusarsekim, ved den babylonske kong Nebukadnesar IIs hoff. Embetsmannen er også navngitt i Bibelen, Jeremias bok 39. Det gjør den til en av få kilder der en i Den gamle testamente navngitt person som ikke er konge også navngis i samtidige utenombibelske kilder. Innskriften ble oppdaget på en leirtavle i British Museums samlinger i 2007.[1]

Sippar, ikke langt fra Babylon.

Leirtavlen og innskriftenRediger

Leirtavlet stammer opprinnelig fra et stort solgudtempel i Sippar. Den er 5,4 centimeter bred og 3,5 centimeter høy. Inskripsjonen lyder omtrent:

(Gjeldende): 1,5 minas gull, tilhørende Nabu-sharrussu-ukin, sjefsevnukken, som han har sendt med Arad-Banitu-evnukken, til Esangila: Arad-Banitu har levert til Esangila.
I nærvær av Bel-usat, Aplayas sønn, den kongelige livvakt, Nadin, Marduk-zer-ibnis sønn.
Måned 11, dag 18, år 10 av Nebukadnesser, Babylons konge.[2]

Tavlen er formodentlig en kvittering for at sjefsevnukken Nabu-sharrussu-ukin har betalt 1,5 minas gull (om lag 0,75 kg) til et tempel, Esanglia, som er helliget til skaperguden Marduk.[3]

Koblingen til JeremiaRediger

I Jeremia 39, vers 3, navngis noen av den babylonske ledelse ved beleiringen av Jerusalem. «Da kom alle Babel-kongens embetsmenn og tok sete i Midtporten: Nergal Sar-eser av Samgar-nebu, Sar-sekim Rab-saris, Nergal Sar-eser Rab-mag og alle de andre embetsmennene til kongen av Babel.» Det har for bibeloversettelsene vært et utfordring å uteske titler og navn, det vil si hvor mange som her egentlig regnes opp og hva de heter (i motsetning til hva som er titler). Den ferskeste norske bibeloversettelse er utgitt i 2011, har imidlertid falt ned på en løsning som ikke passer med Nebusarsekiminnskriften. [= Nergal Sar-eser av Samgar-nebu, Sar-sekim Rab-saris, Nergal Sar-eser Rab-mag].

Andre samtidige kileskrifter viser at sjefsevnukken var en av kommandantene for den babylonske hær og en av de høyeste embedsmenn ved hoffet. Det er også kjent at det bare fantes én person med den tittelen. Derfor er forskerne nå (2014) tilbøyelige til å mene at Nabu-sharrussu-ukin og Nebu Sar-sekim er samme person.[4]

Opp gjennom århundrene har bibeloversettelser til mange språk - ikke bare til bokmål og nynorsk - valgt en rekke forskjellige løsninger (og slik endt opp med forskjellige antall personer og forskjellige navn - fra alt mellom to og åtte navn). Kileskriftfunnet kan således føre til større konsensus om fremtidige revisjoner (orddelinger, kommaer).

Hebraisk:

נֵרְגַל שַׂרְאֶצֶר סַמְגַּר-נְבוּ שַׂר-סְכִים רַב-סָרִיס, נֵרְגַל שַׂרְאֶצֶר רַב-מָג

Gresk:

Μαργανασαρ και Σαμαγωθ και Ναβουσαχαρ και Ναβουσαρεις Ναγαργας Νασερραβαμαθ

Gresk uncial:

ΜΑΡΓΑΝΑΣΑΡ ΚΑΙ ΣΑΜΑΓΩΘ ΚΑΙ ΝΑΒΟΥΣΑΧΑΡ ΚΑΙ ΝΑΒΟΥΣΑΡΕΙΣ ΝΑΓΑΡΓΑΣ ΝΑΣΕΡΡΑΒΑΜΑΘ

Vulgata: NEREGEL SERESER SEMEGAR NABU SARSACHIM RABSARES NEREGEL SERESER REBMAG

JosephusRediger

I Bok 10 (kapittel VIII, avsnitt 2; eller linje 135) i sin Ioudaike archaiologia (Jødisk forhistorie), nedtegner Josephus de babylonske embedsmennenes navn slik:

Ρεγαλσαρος Αρεμαντος Σεμεγαρος Ναβωσαρις Αχαραμψαρις

OppdagelseRediger

Leirtavlen kjøpt inn av British Museum i 1920 fra den fransk-armenske antikvitetshandleren i Élias Géjou.[5] Den østerrikske assyriologen Michael Jursa fra universitetet i Wien hadde undersøkt British Museums samling av små leirtavler med kileskriftinskripsjoner siden 1991. Da han leste inskripsjonen på tavlen kjente han igjen tidspunktet fra Bibelens historie om det babylonske fangenskap. Da han sammeholdt med teksten i Jeremias 39 kunne han se at tittelen og navnet stemte.[6]

ReferanserRediger

 1. ^ Tiny tablet provides proof for Old Testament. Telegraph. Lest 3. november 2012.
 2. ^ Oversatt fra British Museums engelske tekst Tablet recording a gold delivery by the chief eunuch of Nebuchadnezzar II:
  (Regarding) 1.5 minas (0.75 kg) of gold, the property of Nabu-sharrussu-ukin, the chief eunuch, which he sent via Arad-Banitu the eunuch to [the temple] Esangila: Arad-Banitu has delivered [it] to Esangila.
  In the presence of Bel-usat, son of Aplaya, the royal bodyguard, [and of] Nadin, son of Marduk-zer-ibni.
  Month XI, day 18, year 10 [of] Nebuchadnezzar, king of Babylon.
 3. ^ Nebo-Sarsekim Cuneiform Tablet. archeology.com. Lest 3. november 2012.
 4. ^ Tablet recording a gold delivery by the chief eunuch of Nebuchadnezzar II. British Museum highlights. Lest 3. november 2012.
 5. ^ Object description. British Museum. Lest 3. november 2012.
 6. ^ Important breakthrough in Biblical archaeology. British Museum. Lest 3. november 2012.

Eksterne lenkerRediger