Navtex er en del av det internasjonale systemet GMDSS, og distribuerer maritime sikkerhetsmeldinger til skip.

Navtex mottaker skriver mottatt meddelelse ut.

Maritim sikkerhetsinformasjon MSI (Maritime Safety Information) sendes via Navtex-systemet, EGC på Inmarsat, som telexkortbølge MF og på kystradio VHF.

MSI meldingstyper:

NøkkeltallRediger

 • Rekkevidde opptil 650 nm
 • Frekvens 518 kHz (og for lokale varsler 490 kHz. Gjelder ved kysten av flere land, men ennå ikke Norge, Danmark eller Sverige)
 • Utstrålingsklasse F1B FEC
 • 21 Navigasjonsområder (kalt «NavAreas»)

Koder for meldingstyperRediger

 • A – Navigasjonsvarsela
 • B – Stormvarsela
 • C – Israpporter
 • D – Lete- og redningsinformasjonera
 • E – Værmelding
 • F – Losmeldinger
 • G – Decca-informasjon
 • H – Loran-C-informasjon
 • I – Omega-informasjon
 • J – Satnav-informasjon
 • K – Meldinger om annet elektronisk navigasjonsutstyr
 • L – Supplerende navigasjonsvarsel opprinnelig annonsert under «A»a
 • V – Supplerende navigasjonsvarsel opprinnelig annonsert under «A»
 • W – Spesielle tjenester, f.eks. utsending på nasjonalt språkb
 • X – Se kode W
 • Y – Se kode W
 • Z – Ingen meldinger

a – Obligatoriske og kan ikke velges vekk
b – W, C og Y er samme tjeneste typer

NavigasjonsområderRediger

Inndelingen av verden i regioner, kalt Navareas, brukes for å unngå at utsender stasjonene forstyrrer hverandre da Navtex-systemet kun benytter én frekvens. Verden er i dag delt inn i 16 navigasjonsområder med unik stasjonskode. Fra 1. juni 2011 vil 5 nye arktiske Navareas opprettes. Hvert navigasjonsområde kan bestå av 24 sendere, delt inn i 4 grupper med 6 i hver gruppe. Hver gruppe med sendere i ett navigasjonsområde kan sende i 1 time, eller 10 minutter hver. I praksis er det langt færre en 24 sendere i hvert navigasjonsområde.

FECRediger

«Forward Error Correction» benyttes ved sending av telex som kringkastingsmeldinger. Hver karakter sendes da 2 ganger i ett intervall på 280 millisekunder mellom den første og den repeterte sendingen. Oppstår det feil på sendingen blir karakteren skiftet ut med en stjerne eller et mellomrom. Eksempel «SS Norw*y» eller «SS Norw y»

Navtex-meldingerRediger

Man kan velge hvilke meldinger som en vil skal skrives ut. Noen meldinger som navigasjonsvarsler, meteorologiske varsler og søk-og-rednings-meldinger kan ikke velges bort.

PublikasjonRediger

Oversikt over de forskjellige havområdene finnes i publikasjoner:

 • ITU-publikasjonen «List of Coast Stations»
 • «Admirality list of Radio Signals»
 • «List of Radiodetermination and Special Service Stations»

Eksterne lenkerRediger