Natural Color System

fargesystem

NCS, Natural Color System – er et internasjonalt fargesystem for å spesifisere, kommunisere og kontrollere farge innenfor arkitektur, design, markedsføring, produksjon, utdannelse og forskning. NCS brukes også som betegnelse for de produkter som illustrerer systemet og er selskapsnavn for de virksomheter som markedsfører disse produkter.

NCS 2050 Standard-fargene, ordnet etter farge/kulørtone som gjør det enkelt å identifisere NCS-kode.
Forklaring av svarthet + hvithet + kulør
Fargesirkelen

Kort sagt kan NCS brukes i alle sammenhenger hvor farger skal vurderes hver for seg og i en sammenheng, og hvor valget av farger er viktig. Dette er det internasjonale språket for farge kommunikasjon!

Elementærfarger

Fargesystemet NCS

Fargesystemet NCS bygger på forskning utført av den tyske fysiologen Ewald Hering. Den første svenske versjonen av fargesystemet ble presentert av fysiker Tryggve Johansson. Dagens versjon er utviklet av de svenske forskerene Anders Hård, Lars Sivik og Gunnar Tonnquist, som for dette arbeidet har blitt belønnet med den internasjonale fargeorganisasjonen AIC:s Judd award.

NCS er det eneste fargesystemet som beskriver farger nøyaktig slik vi ser dem. Det er lett og logisk å forstå og det er enkelt å bruke. Det finnes uendelig mange farger og alle kan bli identifisert og kodet innenfor NCS-systemet.

NCS Natural Color System er det mest brukte systemet for farge beskrivelse i Europa. Systemet ble første gang Norsk Standard i 1984

NCS går ut fra de 6 elementærfargene: hvit W, svart S, gul Y, rød R, blå B og grønn G. Ingen elementærfarge har visuell likhet med noen annen elementærfarge. Alle andre farger kan beskrives gjennom sine elementærfargeegenskaper, altså sin likhet med opp til 4 elementærfarger. Ingen farge kan ha både grønnhet og rødhet eller både gulhet og blåhet. Hver tenkbare overflatefarge kan beskrives med hjelp av NCS. NCS-koden f.eks. 2335-Y28R har to deler. Først angis nyansen, altså den relative likheten til elementærfargene svar og hvit. Nyansen kan også vises som et punkt i NCS fargetriangel. De to første sifrene (23) angir svartheten og de følgende to (35) angir kulørheten. Ettersom svarthet + hvithet + kulørtone = 100% kan man enkelt se at hvitheten i dette tilfellet er 42.

Kodens andre del angir kulørtone, altså den relative likheten til to av de fire kulørte elementærfargene. Y28R betyr gul med 28% rødhet. Kulørtonen kan vises som et punkt i NCS fargesirkelen.

NCS Atlas og fargeprøver

Som en illustrasjon til NCS-systemet finnes NCS farge atlas. I sin seneste versjon inneholder den 1950 fargeprøver som med visse unntak viser hvert tiende steg i svarthet, hvithet, kulørtone og kulørtoner. Fargeprøvenes koder angir hvilken farge de har under standardiserte belysnings- og betraktnings forhold. Fargeatlaset er standardisert sammen med spesifikasjoner om prøvenes produksjonstoleranse. En S foran fargekoden betyr at det er en standardisert NCS-kode.

Man kan velge mellom et stort antall produkter innen NCS systemet som hjelper deg å spesifisere en farge.

Eksterne lenkerRediger