Natur- og Miljøklagenævnet

Natur- og Miljøklagenævnet er den sentrale klageinstansen på hele natur-, plan- og miljøområdet i Danmark. Nevnden er sammensatt av sakkyndige, folketingsmedlemmer og personer utpekt av Højesteret.

Den daglige virksomheten ivaretas av et sekretariat som er organisert i en screeningenhet og fire saksbehandlende kontorer omhandlende planområdet, miljøområdet, naturområdet og vannområdet; samt et utviklings- og sekretariatskontor. Utover klagesaksbehandling formidler Natur- og Miljøklagenævnet informasjon om deres avgjørelser.[1]

ReferanserRediger