Nationales Olympisches Komitee für Deutschland

Nationales Olympisches Komitee für Deutschland (NOK) var tidligere Tysklands nasjonale olympiske komité og hadde sitt sete i Frankfurt am Main. Stiftingen skjedde i 1949.

Den 20. mai 2006 slo de seg sammen med Deutscher Sportbund og ble den nye organisasjonen Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) og komitéen ble dermed oppløst.