Nasjonalfugl

Nasjonalfugl er en art av fugl som er valgt eller utpekt av de nasjonale myndigheter som et lands mest representative fugleart. I Norge ble for eksempel fossekall (Cinclus cinclus) utpekt som nasjonalfugl i 1963. I Sverige ble svarttrost (Turdus merula) valgt som nasjonalfugl i 1962, og i Danmark ble knoppsvane (Cygnus olor) valgt som nasjonalfugl i 1984.[1]

Fossekall er Norges nasjonalfugl

Verdens nasjonalfuglerRediger

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Nasjonalfugl. (2012, 18. juni). I Store norske leksikon. Hentet 10. mai 2016 fra https://snl.no/nasjonalfugl.