Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, tidligere Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet i 2006 og er administrativt underlagt Oslo universitetssykehus.

Fra 1.1 2020 har tjenesten endret navn til Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning.

Kvinnehelsesenteret skal legge vekt på forskning, kompetanseoppbygging, informasjon og rådgivning og samarbeide nært med kliniske miljøer. Tjenestens spesifiserte områder er: Reproduktiv helse, fremtidsrettet fødsels- og svangerskapsomsorg, hjerte- og karlidelser, belastningslidelser og enkelte kreftformer som særlig rammer kvinner.[1]

Bakgrunnen for opprettelsen var utredningen NOU 1999:13 – Kvinners helse i Norge[2] og Rundskriv om høyspesialiserte tjenester I-19/2003.[3]

Feltet kvinnehelse har flere tiltak, og i tillegg til nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse er det etablert en kompetansetjeneste for amming og en kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi.[4]

Alle nasjonale kompetansetjenester skal hvert år levere årsrapport til Helse- og omsorgsdepartementet. Årsrapporten skal godkjennes av tjenestens referansegruppe innen den oversendes til evaluering hos Helsedirektoratet. Hvert 5. år evalueres hvilke tjenester som videreføres.[5]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger