Narestø

bosetning i Arendal kommune

Narestø er et tettsted på Flosterøya, 16 kilometer fra Arendal i vest og Tvedestrand i øst. Narestø er en gammel uthavn fra 1600-tallet. En del av husene benyttes i dag som ferieboliger, men stedet har flere fastboende, også småbarnsfamilier. Bryggefest og basar blir arrangert av beboere og Narestø vel hver sommer. Tidligere hadde de også en badefestival på Lyngørbrygga hver 3.desember, med flere badende, og ennå flere tilskuere, men den opphørte da ildsjelene/arrangørene flyttet.

Narestø sett fra Nordstrand i øst

Dikteren Gunnar Reiss-Andersen bodde her i sine siste leveår fra 1959 til 1964, i huset Havna.

Kunstneren Ferdinand Finne la sin elsk på stedet, og har malt mye fra Narestø, i tiden han bodde på Flosta. I et dybdeintervju med Dorthe Skappel kunne man se dem vandre mellom husene på Narestø.

Lyngørbrygga (den kommunale bryggen) samt et par av beboernes hageeiendommer ble benyttet som lokasjoner, bl.a for markedet, under innspilling av Farmen i 2017.

Flere av husene på Narestø ble benyttet til nødlosji etter forliset av slaveskipet Fredensborg. Narestø var en uthavn i seilskutetiden, på linje med Lyngør, og første fastlandsforbindelse utenom ferge kom ved bygging av Arneviksbroa og Fantoddsbroa,først etter bilens inntog, altså på tidlig 1900-tallet.

Bilens inntog har preget Narestø, og det jobbes aktivt og intenst for å bevare stedets egenart, ved å unngå biltrafikk for mye inn på selve plassen. Flere fastboende parkerer og triller kjerrer og trillebår ut til sine hjem. Andre igjen gjør om eplehager til bilpark.

Eksterne lenker

rediger