Najade (gresk: νάειν, flyte, strømme) er i gresk mytologi ferskvannsnymfer som styrer over elver, bekker, strømmer, kilder, brønner, tjern, dammer og sjøer. Deres søstre okeanidene hersket over havene og nereidene over Middelhavet.

Arnold Böcklins maleri Najadenes lek (Das Spiel der Najaden) fra 1886.

Det kjente skipet «Najaden» har hentet sitt navn fra najadene.

Se ogsåRediger