Nabopolassar

Nabopolassar
Cylinder of Nabopolassar from Babylon, Mesopotamia..JPG
Fødtca. 658 f.Kr.
Dødca. 605 f.Kr.
Barn Nebukadnesar II
Beskjeftigelse Overhode
Nasjonalitet Babylonia

Nabopolassar (600-tallet f.Kr.) var grunnleggeren av det nybabylonske rike. Nabopolassar var muligens av kaldeisk herkomst og overtok tronen i Babylonia etter motstand fra både babylonere og assyrere. Han foretok store erobringer og ødela sammen med Kyaxares av mederne assyrernes hovedstad Ninive, hvilket gav det assyriske riket et avgjørende nederlag. Han var faren til Nebukadnesar II. Mens faren ennå levde, dro Nebukadnesar ut på mange felttog hvor han utførte babylonske erobringer og var seierherre i blant annet slaget ved Karkemisj. Det fant sted kort tid før Nabopolassar døde.